Program konferencie RODINA SPOLOČNOSTI , SPOLOČNOSŤ RODINE

Program konferencie RODINA SPOLOČNOSTI , SPOLOČNOSŤ RODINE
30. novembra a 1. decembra 2012, Častá Papiernička, Účelové zariadenie Kancelárie NR SR

30.11.2012 - piatok

10.15 – 10.30 Krátke úvodné príhovory
Ján Podmanický: Aktuálne námety a riešenia pre rodinu v rodinnej politike na Slovensku (Uvedenie do témy)
10.30 – 11.10 Rodina ako zdroj ľudského potenciálu a jej prínos pre medzigeneračnú solidaritu, Jürgen Liminski
11.10 – 11.30 On the order of things – how modern (economic) life weakens intergenerational solidarity and the family, Gregor Hochreiter
11.30 – 11.50 Medzigeneračná solidarita a sebarealizácia – protiklad alebo spojené nádoby, Marie Oujezdská
11.50 – 12.10 Demografia vo svetle medzigeneračnej solidarity, Karol Pastor
12.10 – 12.30 Diskusia
12.30 – 14.00 Obed
14.00 – 14.15 Rodinné podnikanie a legislatíva, Ján Hudacký
14.15 – 14.30 Neplatená práca matiek, Anna Záborská
14.30 – 14.45 Stav rodiny na Slovensku v číslach, Jozef Matulnik
14.45 – 15.00 Postmoderná rodina – výzva a šanca, Terézia Lenczová
15.00 – 15.20 Diskusia
15.20 – 15.50 Prestávka, občerstvenie
15.50 – 17.30 Workshopy
1 - Rodina ako zdroj ľudského potenciálu
Ing. Terézia Lenczová, CSc.; PhDr., ThDr. Mária Slivková PhD.
2 - Príprava detí a mládeže na zakladanie rodiny, permanentné vzdelávanie
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.; prof. ThDr. Stanislav Vojtko PhD.
3 - Pomoc dysfunkčným rodinám
prof. MUDr. Jozef Mikloško PhD.
4 - Ekonomický prínos vzťahovo zdravých rodín
doc. Ing. Anna Neumanová PhD.; Ing. Ján Hudacký
17.30 – 18.00 Občerstvenie
19.00 Kultúrny program
20.00 Recepcia

1.12.2012 - sobota

08.00 – 09.00 Raňajky
09.00 – 09.40 Best practicies zo zahraničia: Poľsko, Litva, Maďarsko
09.40 – 11.10 Workshopy
5 - Demografia a medzigeneračná solidarita
Doc. RNDr. .Karol Pastor, CSc.; prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
6 Médiá vo výchove
PhDr. Nataša Slavíková
7 - Legislatíva a jej dopady na rodinu a manželstvo
JUDr. PhDr. Ján Podmanický; JUDr. Anton Chromík; Mgr. Patrik Daniška
11.10 – 11.30 Prestávka
11.30 – 12.30 Záverečné zasadanie
11.30 – 12.05 Prezentácie z workshopov
12.05 – 12.15 Moskovská deklarácia
12.15 – 12.30 Záverečné zhrnutie
12.30 – 13.30 Obed
14.00 Odchod autobusu do Bratislavy

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer